Om radband

"show me your worry beads and I’ll show you who you are".

De tidiga muslimerna använde troligen småstenar för att räkna sina böner, men det finns även skrifter som säger att redan Fatima, en av profeten Muhammeds döttrar som idag ses som ett föredöme i fråga om gudfruktighet bland muslimer, gjorde det första radbandet. Det antas allmänt att muslimerna anammade radbandet genom kontakter med Asien, men exakt när detta hände vet ingen. Ett muslimsk radband kallas för misbaha, subha eller tasbih på arabiska samt tespih på turkiska. Tasbih används framförallt av muslimer utanför arabvärlden.


Liksom inom kristendomen är antalet pärlor viktigare än materialet de görs av. Ett traditionellt muslimskt radband håller 99 pärlor, vilket motsvara de 99 namn på Gud/Allah som människorna känner – det hundrade är dolt för dem. Det finns även radband som endast innehåller 33 pärlor, vilka räknas igenom tre gånger (3 x 33 = 99). Det lär även finnas radband med 25 pärlor. Materialet är vanligen trä, men även olivkärnor, elfenben, äkta pärlor, bärnsten, (halv)ädelsten och plast används. Radbandet används vid dhikr, vilket innebär att den troende tänker på guds närvaro, innebörden av trosbekännelsen samt guds namn. Vanligen görs det genom att man repeterar de 99 namnen, men man kan även upprepa exempelvis trosbekännelsen eller andra böner. Oftast utförs det som en inre meditation, utan att namnen sägs högt även om det senare även förekommer i vissa fall. Eftersom även hjärtats röst räknas så kan en muslim även räkna det som en bön om han eller hon flyttar en pärla medan denne exempelvis samtalar med en annan person.

Muslimerna samlas ofta i både glädje och sorg för att be tillsammans. Man kan till exempel be när man börjar ett nytt arbete, flyttar eller får barn. I vardagen ber muslimerna fem gånger om dagen och läser koranen. Då och då under dagen uttrycker muslimerna ett tack till Gud och tänker på honom. En annan form av tillbedjan är att hjälpa någon som är nere, för att få bättre humör.

Vissa som ber tar hjälp av radband. Radbandet har antingen 33 eller 99 kulor. Den är indelad i tre delar antingen 11 eller 33 kulor i varje del . Dom två kulor som sitter mellan delarna är formade på ett annat sätt. När man ber flyttar man en kula och säger ett av Guds 99 vackraste namn. Namnets betydelse är något särskilt och varje namn framhäver en sida hos Gud. Några namn är till exempel, Al – Rahman som betyder den nådige, Al – Hafiz som betyder beskyddaren.